ideen

Den grundlæggende ide for Kornsang er socialøkologisk bæredygtighed.

Her forenes nærhed og sundhed med bæredygtighed og økologi.

Nærhed fordi aktionærerne i Under Solen a/s - som ejer bygningerne - overvejende er lokale, - fordi alle medarbejdere bor indenfor få hundrede meter fra bygningen - og fordi mange forskellige typer virksomheder bor i samme hus.

Sundhed fordi alt hvad der produceres, sælges og serveres er lavet af supersunde økologiske råvarer.

Bæredygtighed fordi her bruges regnvand, varmegenindvinding og lokalt dyrket korn.

Økologisk fordi Kornsang producerer økologiske produkter - i en økologisk erhvervsbygning - i en økologisk landsby.

 

Kornsang | Leif Hierwagen | Solen 3 | 3390 Hundested | tlf. 47 98 86 87 | Email. LH@kornsang.dk